Behandeling

Vertrouwen is de basis voor een goed behandelproces

Psychische klachten kunnen je belemmeren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in je werk in je relaties, gezin of vriendschappen. Als het niet lukt om hier zelf (of met hulp van je omgeving) uit te komen, kan het goed zijn om er samen met een deskundige naar te kijken en ermee aan de slag te gaan. U kunt bij mij terecht onder andere voor:

  • Depressieve klachten
  • Angst en paniek
  • Verlieservaring
  • Trauma
  • Burn-out problematiek
  • Vragen rond identiteit
  • Problemen in relaties

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. De praktijk heeft de zorgstandaarden; angstklachten en angststoornissen,
depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out in haar behandelingen geïntegreerd.

Verder wordt in de praktijk gewerkt vanuit het model persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat er aandacht is voor de onderwerpen in de behandeling die voor meerder psychische aandoeningen relevant zijn, zoals zelfmanagement, eHealth, destigmatisering, samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ en specialistische GGZ

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent kunt u kijken op de website  Thuisarts.nl

In het eerste gesprek verkennen we uw vragen, klachten of problemen en stellen een duidelijke hulpvraag vast. Dan volgt een adviesgesprek, waarin we een behandelplan opstellen. Dit is de basis voor de verdere behandeling. Ik probeer de behandeling zo kort mogelijk te houden. Het gaat er immers om dat u weer grip krijgt op uw situatie, sterker wordt en vertrouwen in de toekomst krijgt. Na elke sessie en aan het einde van de behandeling evalueren we en bespreken we hoe u zelfstandig verder kunt. Hiervoor wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld via een eHealth module, zodat u altijd toegang blijft houden tot uw eigen signaleringsplan.

Een uitgebreide beschrijving van het aanmeldings- en intakeproces en het behandelproces vindt u in de richtlijn behandeling. Hier kunt u ook lezen welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten worden gemonitord. Deze informatie is ook terug te vinden in het kwaliteitsstatuut op het tabblad Kwaliteit en Klachten.

Voor een goed behandelproces is het onmisbaar dat we allebei vertrouwen hebben in de therapie. Mijn behandelingen zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. Als dat nodig of gewenst is, gebruik ik ook andere therapievormen zoals inzichtgevende therapie, EFT (emotionally focussed therapy) en EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). Als de behandeling er om vraagt kunnen, in samenspraak met u, uw naasten worden betrokken bij het behandelproces.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Ik werk samen met enkele psychiaters en GGZ-Delfland, waardoor een vlotte doorstroom naar de Specialistische GGZ bewerkstelligd kan worden.

Aanvullend aan de hulpverleningsgesprekken werk ik met behandelingstrajecten via internet (e-health). Hiervoor gebruik ik modules van Therapieland. Dit wordt blended care genoemd. Het blijkt dat de combinatie van gesprekken en internettherapie het herstel van klachten sterk bevordert.

Bij aanvang van de behandeling en bij de afsluiting is er een terugkoppeling naar de verwijzer (zie richtlijn-behandeling). Uiteraard is alle wat wordt besproken tussen u en mij vertrouwelijk. Dit schrijft de wet ook voor. Zonder schriftelijke toestemming verstrek ik dus geen informatie aan anderen. Soms is het belangrijk voor de voortgang van de therapie om ook gedurende de behandeling al contact te hebben met uw huisarts of een psychiater, uiteraard gebeurt dit ook alleen maar met uw toestemming.

Kwaliteit is voor mijn werk cruciaal. Ik baseer me altijd op methoden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond (met een vakterm ‘evidence based’) en baseer me op diverse bewezen bronnen en therapievormen.

De zorgverzekeraars verlangen dat de effectiviteit en de cliëntervaringen van de behandeling gemeten wordt. Hiervoor gebruik ik de Rom (Routine outcome monitoring) en een vragenlijst over uw ervaring met de behandeling. Dit betekent dat u gevraagd wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen. De uitkomst van de vragenlijsten wordt met u besproken. De testgegevens worden geanonimiseerd opgenomen in een landelijke database. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.

Ik ben lid van de vereniging VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) en de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie). Ik houd mij aan de beroepscode die geldt voor leden van de VGCt, daar ben ik op aanspreekbaar. De NVGzP heeft een klachtenregeling waarbij ik mij heb aangesloten.

 

Een link naar het kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u hier:  kwaliteitsstatuut psychologiepraktijk InaOost 2017

Resultaten Consumer Quality Index 2018

Sub schalen min. score max. score gemiddelde score praktijk
Bejegening 2 10 9.7
Samen Beslissen 4 20 16.6
Uitvoering behandeling 2 10 9.2

Op de zorgkaart Nederland kunnen clienten hun waardering invullen voor de behandeling. Hier kunt u de waardering bekijken voor Psychologiepraktijk InaOost