Vergoeding en kosten

Veranderen kost moed

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat de behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Psychologische behandeling valt onder het eigen risico, voor 2022 is dit € 385.

Per 1 januari 2022 is er wat veranderd, aan het begin van het jaar is een nieuw financieringsstelsel van kracht gegaan, dit wordt het Zorg Prestatie Model  genoemd.
De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intake/diagnostiek consult, behandelconsult of groepsconsult. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan jouw zorgverzekeraar sturen. Zo is duidelijk voor welke zorg je zorgverzekeraar betaalt.
Je kunt precies zien wie je tijdens het consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. In het zorgprestatiemodel legt je behandelaar een zorgvraagtype vast. Dit gebeurt op basis van een vragenlijst (HONOS+). Deze zorgtypering geeft de ernst van je klachten aan en geeft een indicatie over de gemiddelde behandeltijd. Het zorgvraagtype kan tijdens de behandeling worden bijgesteld en zal je terug zien op de rekening.
De verrekening van de gesprekken gaat op basis van geplande consulttijd.

Klik voor de digitale folder met uitleg

Soms kan het gebeuren dat u een afspraak kort van tevoren moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minimaal een werkdag van tevoren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, breng ik de sessie in rekening. U ontvangt dan een factuur van € 75, dit wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Psychologiepraktijk Ina Oost brengt hiervan een percentage tussen 80%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met jouw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van een gesprek ingediend bij jouw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.