Vergoeding en kosten

Veranderen kost moed

Psychologische hulp die wordt vergoed

De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat de behandeling voor de Generalistische Basis GGZ door uw verzekeraar wordt vergoed. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel is het zo dat iedereen voor de gezondheidszorg een verplicht eigen risico heeft (voor 2021 is dit € 385). Psychologische behandeling valt onder het eigen risico. Dat betekent dat als u verder geen medische kosten heeft gemaakt de verzekeraar na afloop van de behandeling het eigen risico in rekening zal brengen. Voor behandeling die door de zorgverzekeraar wordt vergoed ontvangt u van mij geen rekening, de nota wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Alleen met zorgverzekeraar Caresq (Promovendum, National Academic en Be-sured) is geen contract afgesloten. Wanneer u bij deze zorgverzekeraar bent aangesloten krijgt u een rekening die u zelf kunt declareren bij uw verzekering. Het is mogelijk dat u dan slechts een gedeelte vergoed krijgt. De tarieven hiervoor vindt u onder het tabblad ‘tarieven GB GGZ 2021’.

Sinds 2014 vergoeden zorgverzekeraars geen werk- of relatie gerelateerde problemen meer. Als er geen achterliggende psychische stoornis van deze problematiek is moet u voor deze behandeling zelf betalen. Voor onverzekerde zorg geldt een tarief van € 85 per individueel gesprek of €100 voor een relatiegesprek.

Soms kan het gebeuren dat u een afspraak kort van tevoren moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minimaal een werkdag van tevoren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, breng ik de sessie in rekening. U ontvangt dan een factuur van € 50, dit wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Korte behandeling (max. 294 min.)              € 522,13

Middellange behandeling (max. 495 min.)  € 885,01

Intensieve behandeling (max. 750 min.)      € 1.434,96

Onvolledig traject (max. 120 min.)                € 228,04